Kamu İhale Kurumu ev sahipliğinde İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Deha Emral ve Kamu İhale Kurumu Başkan Yardımcısı Murat İlbars başkanlığında “Kamu İhale Mevzuatı ve Uygulamaları Değerlendirme Toplantısı” gerçekleştirilmiştir.

Toplantıya üye firmalarımızın ihale birimi üst düzey ve uzman temsilcilerinden oluşan yaklaşık elli kişi iştirak etmiştir. Kamu İhale Kurumunu temsilen Düzenleme, İnceleme ve Hukuk Hizmetleri Daire Başkanları katılım sağlamış, üyelerimizin soru ve sorunlarına ilişkin görüşlerini sunmuşlardır.

Toplantıda Murat İlbars, birlikte çalışma ve üretme kültürünü hedefleyen Kurum’un 2020 yılı anlayışını ortaya koymak ve sektörün beklentilerini karşılayabilmek adına üst düzey temsilcileri ile toplantıya katılım sağladıklarını belirtmiştir.

Emral, önceki dönemde yapılan mevzuat değişikliklerinde İNTES görüşlerinin dikkate alınmasının memnuniyet verici olduğunu belirterek Kurum tarafından yapılan düzenlemeler hakkında kısa değerlendirmelerde bulunmuştur.

Toplantıda öncelikle 4734 ve 4735 sayılı Kanunlarda yapılması önerilen değişiklikler hakkında genel değerlendirmeler yapılmıştır. Üye firma temsilcilerimiz uygulamada karşılaştıkları sorunları aktarmış, soruları Kurum temsilcileri tarafından cevaplanmıştır.