Mevzuat Komisyonumuzun kamu kuruluşları ile yaptığı ortak toplantıların üçüncüsü ise 28 Kasım 2019 tarihinde Hukuk Politikaları Kurulu Çalışma İlişkilerinden Sorumlu Koordinatör Üyesi Av. Uğur Kızılca başkanlığında “İnşaat Sektöründe İstihdamda Karşılaşılan Sorunlar” gündemiyle gerçekleşmiştir

Toplantıda, fasılalı çalışmaların birleştirilmesi, emsal ücret belirlemesi, zamanaşımı ve hak düşürücü süreler, şantiyelerde hafta tatili uygulamaları, yurt dışında Türk işçisi istihdamını engelleyen faktörler, yurt dışı projelerine ilişkin yargı kararlarında organik bağ yorumu, belirsiz alacak davaları hususlarında yaşanan yargı kararlarına ilişkin sorunlar aktarılmıştır.

İnşaat sektörünün kendine özgü yapısı, projelerin süreli olması ve devamlılık arz etmemesi, büyük çaplı projeler üreten ve istihdam kapasitesi ile kayıtlı istihdamda örnek teşkil eden İNTES üyelerinin tüm sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen iş davalarında sürekli mağdur olması ve adaletsizliklerle karşı karşıya kalması hususları  Kızılca’ya ayrıntılarıyla paylaşılmıştır.

Kızılca, Hukuk Politikaları Kurulu olarak çalışma şeklinin politika belirlemek ve politika belge taslağı oluşturmak, konu bazlı sonuç ve öneri belgeleri hazırlamak olduğunu ifade ederek,  Cumhurbaşkanı’na sunulmak üzere hazırlanan belgelerin sonucunda bir mevzuat hazırlama ihtiyacına varılması halinde hangi konuların TBMM’ye sunulacağı konusunda bir iradenin de ortaya çıktığını belirtmiştir.