Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları Ve Genel Değerlendirme Toplantısı

Kamu ihale mevzuatında 19.06.2018 tarih ve 30453 Mükerrer sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan değişikliklerle, e-ihale uygulamasına geçilmesi ve ihalelerde e-eksiltme ve yeterlik sistemi üzerinden e-ihale yapılabilmesi gibi elektronik ihale uygulamaları konusunda birçok yenilikler gelmiştir. Bu kapsamda mevzuat uygulamalarına ilişkim yeniliklerin değerlendirilmesi amacıyla ihale mevzuatının taraflarının bir araya geldiği toplantı düzenlendi.

Kamu İhale Kurumu ve ASMÜD-İNTES-TMB’nin düzenlediği Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları ve Genel Değerlendirme Toplantısı 24 Aralık 2018 Pazartesi günü Ankara’da gerçekleşti. Toplantının açış konuşmaları Kamu İhale Kurumu Başkanı Hamdi Güleç ve İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Türkiye Müteahhitler Birliği –TMB Yönetim Kurulu Üyesi ve Asfalt Müteahhitleri Derneği-ASMÜD Yönetim Kurulu Muhasip Üyesi Deha Emral tarafından gerçekleştirildi.

Üç sivil toplum kuruluşu adına konuşan Emral, sözlerine Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu gündeminde olan sektörü çok yakından ilgilendiren sözleşmenin tasfiyesine ve devrine imkân sağlayacak madde değişikliğine değinerek başlası, aynı kanun teklifinde yeterlilik kriterleri konusunda da önemli değişiklikler getiren bir başka madde olduğunu, her iki düzenleme ve bunların uygulamalara yansımalarının sektörde 2019 yılının ana gündemini oluşturacak önemde olduğundan söz etti.

Bu düzenlemelerden birisinin, 2018 yılında sektörümüzün aldığı yaraları bir nebze de olsa sarmaya fayda sağlayacağını diğerinin ise, 2019 yılına yapılacak ihalelerde daha nitelikli, daha yeterlilikli isteklilerin katılımını sağlayacağı aktararak “Bu düzenlemelere göre mali yeterlilikte isteklilerin ihale cirosu konusu, işle ilgili cirolar olacaktır. Kanun teklifinde toplam ciro düzenlenmesi hâlâ korunmaktadır. Ancak burada belirtmeliyim ki bizim için önemli bir husus, yapım işi ihalesine giren isteklinin mali yeterliliğini gösteren cironun yapım işlerinden elde edilmesidir. Meslek ve teknik yeterlilikte iş yönetme ve denetleme belgeleri için daha adil bir düzenleme beklenmektedir. Yurt dışından temin edilen iş deneyim belgelerinin hakkaniyete aykırı sonuçlar doğurmaması bizim için önemlidir. İş deneyim belgeleri konusunda Kuruma ikincil mevzuatı düzenleme yetkisi verilmektedir. Bu alanda yapılacak çalışmalara her türlü desteği vermeye hazırız.”

Emral, 2018 yılında karşılaşılan ekonomik dalgalanmaların yatırımların sürdürülebilirliği açısından bazı riskleri de beraberinde getirdiğini, ortaya çıkan sorunların ağırlaşmasında halen uygulanmakta olan Fiyat Farkı Kararnamesinin önemli rol oynadığını aktararak Fiyat Farkı Kararnamesi’nin 2019 yılında yeniden güncellenmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini açıkladı.

Yapım İşlerinde Elektronik İhale Uygulamaları Ve Genel Değerlendirme Toplantısı