İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Değerlendirme Toplantısı

İNTES ve YOL-İŞ Sendikası iş birliğinde düzenlenen “İş Uyuşmazlıklarında Yargıtay ve Bölge Adliye Mahkemeleri Kararları Değerlendirme Toplantısı” Bolu Abant’ta gerçekleştirildi.

Toplantıya Yargıtay ile Ankara ve İstanbul Bölge Adliye Mahkemelerinin iş hukuku ile ilgili dairelerinin başkan ve üyeleri, akademisyenler ve İNTES üyesi hukuk departmanı sorumlu avukatları katıldı.

Toplantının açış konuşmaları İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu ve YOL-İŞ Genel Başkanı Ramazan Ağar ve Bolu Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman tarafından gerçekleştirildi.

Koloğlu, işveren ve işçi sendikaları olarak ortak hedefin iş hukukunun gelişimine katkı sağlamak olduğunu belirterek güçlü bir yargının ülkemizin temel güvencesi olduğunu belirtmiştir. Hakimlerin ve yüksek yargı mensuplarının kararlarının iş hayatının uygulamalarına rehberlik ettiğini belirten Koloğlu Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay kararlarının uyumunun önemine dikkat çekmiştir.

Açış konuşmasında sosyal diyaloğun önemine vurgu yapan Ramazan Ağar İNTES ile sosyal diyaloğun önemli örneklerinden birisini oluşturduklarını, sendikaların kuruluşlarından bu yana bağıtlanan Toplu İş Sözleşmelerini anlatmıştır. Ağar, toplantıda ele alınan konuların çalışma hayatının tarafları açısından büyük önem arz ettiğini belirtmiştir.

Önder Yaman ise Yüksek Yargının saygıdeğer mensuplarını, ve İNTES temsilcilerini Bolu’da ağırlamaktan mutluluk duyduklarını belirterek toplantıda yüksek yargı kararları ışığında iş hukukunun son derece önemli konularının paylaşılacağına inandığını ifade etmiştir.

Toplantı Programı

Toplantı Bilgi Notu