Sendikamızın Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı ile düzenlemiş olduğu İnşaat Sektöründe İş Teftiş Uygulamaları konulu Seminer 27 Mart 2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Seminerde sektörümüzün çalışma hayatına yönelik konuları iş teftiş uygulamaları yönünden ele alınmıştır. Oturum Başkanlıklarını Yargıtay Hukuk Genel Kurul Üyesi Sayın Bektaş Kar ve Yargıtay 21. Hukuk Dairesi Üyesi Sayın Doğan Korkmaz’ın yürüttüğü Seminerde Rehberlik ve Teftiş Kurulu müfettişleri tarafından bilgilendirici sunumlar paylaşılmıştır.

Seminerde gerçekleşen bahse konu sunumlar ve toplantı özet metne linklerden ulaşabilirsiniz.

SEMİNER PROGRAMI

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE İŞ TEFTİŞ UYGULAMALARI ÖZET METNİ SUNUMLAR

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ ONUR BATUMAN İŞ TEFTİŞİ UYGULAMALARI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ MÜFETTİŞİ KAYHAN TOPLAOĞLU YAPI İŞLERİNDE SAĞLIK VE GÜVENLİK PLANI HAZIRLANMASI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ DAVUT SEYHAN ALT İŞVERENLİK TEFTİŞ YAKLAŞIMI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ GÜLCAN ERİŞ KISA ÇALIŞMA VE KISA ÇALIŞMA UYGULAMALARI

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ CÜNEYT ÖZEN ÇALIŞMA VE DİNLENME SÜRELERİ İLE ÜCRETİN ÖDENMESİ

REHBERLİK VE TEFTİŞ BAŞKANLIĞI İŞ BAŞMÜFETTİŞİ ONUR BATUMAN İŞİN YÜRÜTÜMÜNDE EN FAZLA KARŞILAŞILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜMLERİ