6100 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6100.pdf

4686 Sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4686.pdf

6325 Sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu

https://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.6325.pdf

Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu Yönetmeliği

https://www.mevzuat.gov.tr/Metin.Aspx?MevzuatKod=7.5.17063&MevzuatIliski=0&sourceXmlSearch=arabuluculuk

Türkiye Arabuluculuk Kurulu Arabuluculuk Sistemi Ve Arabulucular İçin Model Etik Ve Uygulama Kuralları

https://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/etik_kurallar.html

2017 Yılı Arabuluculuk Asgari Ücret Tarifesi

https://www.adb.adalet.gov.tr/Sayfalar/Teskilat/mevzuat/tarife.html