İNTES Geleneksel Toplantılarının Yüz Seksen İkincisi 18 Aralık 2019 tarihinde gerçekleşti. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’ın onur konuğu olduğu toplantıda karayollarından demiryollarına, havalimanlarından, denizyollarına ve iletişim alanında ulaştırmanın tüm kollarında yapılan yatırımlar değerlendirildi. Toplantı İNTES üyesi firmaların yöneticileri, milletvekilleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı mensupları, sivil toplum kuruluşlarının yöneticileri, üst düzey bürokratlar, akademisyenler, özel sektör temsilcilerinin yoğun ilgisi ile gerçekleşti.

35 yıldır geleneksel toplantılar İNTES üyesi firmaların ev sahipliğinde gerçekleşmekte olup, 182’inci toplantıya Sistem Elektromekanik A.Ş. ev sahipliği yaptı. Sistem Elektromekanik A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı ve firma temsilcileri konukları ağırlamak üzere toplantıda hazır bulundu.

Toplantı Merdan Hürmeydan’ın salona hitabı ile başladı. Konuşmasına Bakan Turhan’a davetlerini kabulü için teşekkür ederek başlayan Hürmeydan, Karayolu Demiryolu ve Hava ulaşımında ülkemizi yüksek standartlara çıkaracak büyük projelere imza atan Sayın Bakan’ın deneyimiyle hali hazırda devam etmekte olan projelere ivme kazandırmakta olduğundan söz etti.

Hürmeydan kamuya iş yapan yüklenici firmaların tasfiyelerle ilgili sorunlarını tüm sektör temsilcileri adına paylaştı.

Yaşanan durgunluk ve beklenmeyen fiyat artışları nedeniyle kamu harcamalarında tasarrufa gidilerek kamu yüklenicilerine, 2019 yılında “Sözleşmelerin tasfiyesi veya devri” imkânı sağlayan kanun değişikliği yapıldığından söz eden Hürmeydan, Kanun’dan beklenen faydanın sektöre yeterli ölçüde yansımadığına ilişkin görüşlerini paylaştı. Konuşmasının devamında Hürmeydan şu değerlendirmelerde bulundu: “Tasfiyelerle ilgili bölge müdürlüklerinden gelen işin teknik ve mali sorunlarını içeren ve tasfiye gerekliliğini belirten raporlara rağmen bazı bakanlıklarda tasfiyeye izin verilmemiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı uygulamaları ile kanundan beklenen fayda sağlanmış, tasfiye ve devirler yapılmıştır. Sayın Bakanımıza, bürokratlarına olumlu ve yapıcı yaklaşımları için teşekkür ediyoruz. Diğer bakanlıkların da bu uygulamaları yapmasını beklemekteyiz.”

Hürmeydan sözlerini “Bakanlıkların tasfiye talebinde bulunan yüklenicilerin taleplerini yeniden değerlendirmesini tensiplerinize arz ediyorum.” ifadesi ile noktaladı.

Toplantıda Hürmeydan’ın ardından İNTES Başkanı Celal Koloğlu bir konuşma yaptı. Hayata geçirilen altyapı projeleri ile ülkemizin gelişmişlik düzeyinin sürekli artmakta olduğuna vurgu yapan Koloğlu ulaşım ve bilgi teknolojileriyle bölgeler arasındaki gelişmişlik farkının en aza indiğinden söz etti.

Başkan Koloğlu bir yandan ticari kuruluş olduklarını ve kar etmeyi büyümeyi doğal olarak hedeflediklerini belirterek, diğer yandan da kuş uçmaz kervan geçmez denilen yerlerde istihdam sağladıklarını anlattı.

Koloğlu yurt dışına hizmet ihracatı sağladıklarını, bu kadar geniş yelpazede belirli imkanlarla sağlanan alt yapı yatırımlarında sektör temsilcilerinin de zorlandığı belirtirken şu ifadeleri kullandı “Zamanında alamadığımız hakedişler de yetersiz ödenekler de bizi yormaz ve bezdirmez. Bizi zorlayan tek konu; belirsizliktir. Sayın Bakanım, tek ihtiyacımız siz devlet büyüklerimizin yatırımlara ve bütçe uygulamalarına hazırlıklarınızda bizleri zamanında bilgilendirmeniz ve plan yapmamıza yardımcı olmanızdır. Bu noktada bakanlığımıza önerimiz, önümüzdeki dönemde önem ve öncelik sıralamasına göre işlerin planlanmasının yapılmasıdır.”

İşlerin öncelik ve aciliyetine göre sıralanmasının önemine değinen Koloğlu bu işlere yönelik müteahhitlere ne kadar ödenek verileceğinin belirlenmesinin, buna karşılık ne kadarlık bir iş beklendiğinin tespit edilmesinin ve bu planlamanın ardından da ödemeleri uygun görerek açıklanacak periyotlarda yapmanın sektörü disipline edeceğini aktardı.

Koloğlu ülkemizin gelişmesini sürdürmesi ve ilk 10 ülke arasında yerini alması için daha büyük büyüme oranına ihtiyacı olduğuna ve özellikle genç iş gücüne istihdam yaratılması gerekliliğinin önemine vurgu yaptı. Öngörülen büyüme oranlarının yakalanabilmesi için ise altyapı hizmetlerinin daha çok artırılması, gerekirse bütçe imkanlarının çok üstünde iş yapılması ve hizmet üretilmesi gerektiğine ilişkin görüşlerini paylaştı.

2003 yılından bu yana Bakanlığın 750 milyar TL’yi aşkın yatırım yaptığını belirten Koloğlu, bakanlığın devam eden projelerinin maliyetinin 250 milyar TL olduğunu belirterek dünyada yatırım veya kredi şeklinde ülkemize finansman sağlayacak birçok alternatif olduğuna dikkat çekti.

Koloğlu Türkiye’nin artık ulaşım modlarında karayolu ağırlıklı moddan demiryolu, havayolu, denizyolu ile bütünleşen sisteme gidildiğini belirterek, “Ülkemiz Yargı reformları ve yeni teşvik sistemleri ile güvenilir ve verimli bir yatırım ortamı sağlamaktadır. Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında köprü konumundaki ülkemizin ulaşım altyapısını tamamlaması tüm dünyaya hizmet anlamına gelmektedir. Çin’den hareket eden bir trenin Avrupa’nın en uç noktasına kadar kesintisiz hareket edebilmesi, bunun en önemli ve somut örneğidir.” ifadelerini kullandı.

Ülkemizin bütçe imkanları ile kısıtlanmadan var olan önemli misyonuna uygun yatırımları sağlamak üzere alternatif finansman imkanının sağlanmasının önemine değinen Koloğlu “Biz, sektör temsilcileri olarak kamu özel sektör işbirliği ile oluşturulacak yeni finansman modelleri konusunda çalışmaya ve ülkemize daha çok hizmet üretmeye hazırız.” dedi.

Koloğlu Ulaştırma Bakanlığı bürokratları ile İNTES’in kamu ihale mevzuatına yönelik birçok ortak toplantı düzenlendiğine değinerek bu toplantıların alternatif finansman yatırım modellerini de kapsayacak şekilde düzenlenmesi ve ülkemize bu yönü ile de hizmet sunulması gerektiğine yönelik görüşlerini paylaştı.

Koloğlu’nun ardından konuklara hitap eden toplantının onur konuğu Bakan Turhan 1964’ta kurulan İNTES’in, 55 yıldır Türkiye’ye hizmet eden çok önemli bir sivil toplum kuruluşu olduğunu belirterek sözlerine başladı. Turhan “Burada sadece bir sivil toplum kuruluşundan bahsetmiyoruz. Ülkemizin çıkarlarını ön planda tutarak, başarılarıyla yoluna kararlılıkla devam eden, kurumsal bir yapıdan bahsediyoruz. Sizler, insanımızın ekmek kapısı olan, Türkiye’yi inşa eden bu büyük organizasyonun çok değerli aktörlerisiniz. Bu nedenle sizlere çok teşekkür ediyorum. Kuruluşundan bu yana bu yapıya emek veren ve bugün hayatta olmayan İNTES mensuplarını da rahmetle anıyorum.” ifadeleri ile İNTES’e yönelik görüşlerini paylaştı.

Ülkelerin gelişiminde en önemli bileşenlerden birinin hiç şüphesiz inşaat sektörü olduğunu dile getiren Turhan, inşaat sektörünün, kalkınma sürecindeki Türk ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu bildirdi.

Çimento, seramik, mobilya, cam sanayi ve lojistik gibi örneklendirilebilecek 150 yan sektörü besleyen inşaat sektörünün ülkemiz ekonomisi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu binlerce kilometre uzayan yolları, açılan tünelleri, yükselen köprüleri, binaları, limanları, demiryolları, sosyal yaşam alanları ile Türkiye’nin kalkındığını, geliştiğini, güzelleştiğini söyledi.

Son dönemde Türkiye’de hem inşa sektörü hem de ulaşım ve iletişim alt yapısı açısından çok önemli ve büyük gelişmeler yaşandığına işaret eden Turhan, bakanlık olarak yakın tarihin en önemli ulaşım alt yapı projelerini hayata geçirdiklerini aktardı.

Bakan Turhan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi Köprüleri, İstanbul Havalimanı gibi dev projeleri başarıyla bitirerek hizmete verdiklerini, binlerce kilometre bölünmüş yol, otoyol ve yüksek hızlı tren hatlarını kurduklarını, onlarca yeni havalimanı inşa edildiğini belirterek “Ancak şunu belirtmek istiyorum ki biz bu yatırımları sadece yol olsun, köprü olsun, fabrika olsun diye ya da seçim malzemesi olsun diye yapmıyoruz. Ortada büyük bir resim var. Güçlü Türkiye resmi. Tüm yatırımlar ve ortaya çıkan eserler tek tek bu resme vurulan fırça darbeleri. Her adımımızı, atalarımızdan miras kalan insanı yaşat ki devlet yaşasın düsturuyla atıyoruz. Bu zorlu coğrafyada, milletimiz gibi devletimizi de payidar kılmaya mecburuz.” ifadelerini kullandı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı olarak ulaştırma, denizcilik ve haberleşme hizmetleri için son 17 yılda 757 milyar TL’nin üzerinde harcama yapıldığını, bu çalışmaların sonucu, ulaştırma alanında Türkiye’nin yıllardır süren altyapı probleminin büyük ölçüde giderildiğini belirterek şu bilgileri paylaştı: “Bölünmüş yol uzunluğumuz 6 bin 101 km’den 27 bin 123 kilometreye ulaştı. Bölünmüş yollarla birbirine bağlı il sayımız 77. İnşallah bu hizmet tüm illerimizi kapsayacak. Yıllık ortalama 14 bin 586 kilometre asfalt çalışması ve onarımı yapıyoruz.

Yıllık ortalama 14 bin 586 kilometre asfalt çalışması ve onarımı yapıyoruz.

Bakınız, bir zamanlar 63 bin 143 km uzunluğunda yol ağımız vardı ve bunun 8 bin 500 km’si BSK kaplamalı idi. 1.714 km olan otoyol ağımız, 1.346 km artarak 3.060 km’ye ulaştı.

2023/2035 yılına kadar toplam 20 projede, 5 bin 532 kilometre daha otoyol yapımını hayata geçirilmesinin planlandığından söz eden Bakan Turhan bu projelerin 573 kilometrelik kesiminde yapım çalışmalarının devam ettiğini kalan kesimlerin ise projelendirileceğini açıkladı.

Bakan Turhan kamu özel sektör işbirliği yöntemiyle yapılan yüksek standartlı ve yüksek maliyetli projelerin yatırım kararını almadan önce projeye ilişkin ekonomik ve finansal analizler yapıldığını, her projenin sağlayacağı zaman, taşıt işletme, bakım, kaza ve benzeri ekonomik faydaları ile maliyetlerin değerlendirildiğini, böylece işletme gelirlerinden de faydalanarak projelerin finansmanının sağlandığını aktararak “Bütçe imkânlarını sosyal faydası yüksek başka projelere aktarmış ve ulaşım hizmetini yurt sathına yaymış oluyoruz.” dedi.

Karayolları gibi demiryollarının da sürdürülebilir kalkınma hamlelerinin en önemli halkalarından biri olarak görüldüğünü ifade eden Bakan Turhan bu kapsamda 11 bin 590 km uzunluğundaki konvansiyonel demiryolu hattımızın tamamının yenilendiğini, 1.213 kilometre yüksek hızlı tren hattı yapıldığını, ülkemizin dünyada 8’inci, Avrupa’da 6’ncı yüksek hızlı tren işletmecisi ülke seviyesine yükseldiğini, YHT konforu ve hızıyla 52 milyona yakın seyahat gerçekleştiğini belirterek 1.889 km yüksek hızlı,1.626 km hızlı ve 429 km konvansiyonel demiryolu olmak üzere toplam 3.944 km demiryolu yapıldığını aktardı.

Bakan Turhan sözlerinin devamında ülkemizin havacılık sektöründeki başarılarından da söz etti. Yeni havalimanları yapıldığını, atıl olanların sivil havacılık sektörüne kazandırıldığını, yüksek kapasiteli modern terminaller inşa edildiğini, aktif havalimanı sayısının 26’dan 56’ya çıkarıldığı belirterek şu örnekleri aktardı: “Milletimizin gururu İstanbul Havalimanı gücümüze güç kattı. Dünyada en önemli transfer merkezlerinden biri olma hususunda çok büyük mesafe kat ettik. Tamamlandığında 200 milyon yolcu kapasitesiyle dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak. Her 100 km mesafede bir havalimanına ulaşılacak şekilde “Hava Ulaşım Ağı” oluşturmaya devam ediyoruz. Dünyada sayılı örneği bulunan denize inşa edilmiş havalimanlarından biri olan Ordu-Giresun’dan sonra deniz üzerine inşa edilen ikinci havalimanı olan Rize-Artvin’in de yapımına devam ediyoruz. Yozgat, Bayburt-Gümüşhane, Çukurova, Tokat Yeni Havalimanlarını bitirmek için yoğun çalışıyoruz. Ayrıca turizmin başkenti Antalya Havalimanı’nın kapasitesini arttırmak üzere de çalışma başlattık.”

Tüm bahsi geçen yatırımların haberleşme sektörüne yapılan yatırımlarla anlam kazanacağını belirten Bakan Turhan “Sanayi alanında da günlük yaşamda da her şey iletişim imkanları üzerinden sonuca gidiyor. Biz de bilgi ve iletişim teknolojileri alanındaki politikalarımızla, vatandaşlarımızın refahını ve yaşam kalitesini arttırmayı temel öncelik olarak ele aldık.

Ortaya koyduğumuz projelerimizle, ülkemizin haberleşme alanındaki seviyesini dünya ülkeleri içerisinde üst sıralara taşıdık.” değerlendirmelerinde bulundu. Sözlerinin devamında Genişbant abone sayısının 20 binden, 77 milyonu aştığını, fiber abone sayısının 3 milyonu geçtiğini, 2023 yılında her eve en az 100 Megabit hızında genişbant internet erişiminin sağlanması ve fiber abone sayısının 10 milyona çıkarılmasının hedeflendiği bilgilerini paylaştı.

Uçtan uca yerli ve milli 5G haberleşme teknolojilerinin geliştirilmesi için özellikle kritik alt yapılarla ilgili üretim çalışmalarının devam ettiğini ifade eden Bakan Turhan, “Hedefimiz 2020 Haziranı’nda yerli ve milli 5G denemelerine başlamak. Bizim işimiz ülkemiz için üretilen iş ve aşın ulaşım ve haberleşme alanındaki altyapısını oluşturmak. Bugüne kadar bu konularda önemli mesafeler aldığımız ortada.” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Turhan, İstanbul Boğazı’na alternatif sağlayacak mal ve can güvenliğinin teminatı olacak Kanal İstanbul’un tüm hazırlıklarının bitmek üzere olduğunu dile getirerek, “Önümüzdeki yıl kazmayı vuracağız. Ancak ezberciler yine sahnede. Kanal İstanbul olursa, şöyle sakıncalar var, çevre zarar görür. Bu gibi söylemlere kulak asmıyoruz. İşi depremle irtibatlandıranlar, Kanal İstanbul deprem hatlarını tetiklermiş diyenler. Tam bir kara mizah hali. Bir kısmının derdi çok daha başka. Dertleri aslında samimi eleştiri değil, siyasi prim elde etmek. Geçmişte bunun nice örneklerini gördük. Ancak yüce milletimiz bunların hesabını en iyi şekilde gördü. Siyasi ufukları da pratikleri de AK Parti hükümetlerinin eserlerini kötülemek üzerine kurulu. Bunlar ne derse desinler, biz işimize bakacağız. İşimiz, milletimizin aşını çoğaltmak, yollarını aydınlatmak, yarınlarına güvenle çıkmasını sağlamaktır.” dedi.

Bakan Turhan sözlerini şu ifadelerle noktaladı: “Sizler bizim iş ve çözüm ortaklarımızsınız.

Onun için sizlerin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığıyla, Bakanlığımızın da sizlerle çözüm odaklı olarak birlikte çalışması gerekiyor. Sorunlarınızı da zayıf yanlarınızı da gücünüzü de potansiyelinizi de çok iyi biliyoruz. Bizim işimiz, sizlerin önünü açmak, yükünüzü hafifletmek.

Sorunları çözme iradesini bugüne kadar gösterdik bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz. Bundan emin olabilirsiniz.”

Geleneksel Toplantı, Bakan Mehmet Cahit Turhan ve Merdan Hürmeydan adına İNTES Hatıra Ormanı’nda dikilen fidanlar için sunulan sertifika takdimi ile son buldu..