Arabuluculuk, günümüzde barışçıl yollarla uyuşmazlık çözüm yöntemleri içinde en yaygın olarak bilinen ve uygulanan uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk, sistematik teknikler uygulayarak, görüşmek ve müzakerelerde bulunmak amacıyla tarafları bir araya getiren, onların birbirlerini anlamalarını ve bu suretle çözümlerini kendilerinin üretmesini sağlamak için aralarında iletişim sürecinin kurulmasını gerçekleştiren, uzmanlık eğitimi almış, tarafsız ve bağımsız bir üçüncü kişi olan arabulucunun katılımıyla ve ihtiyarî olarak yürütülen uyuşmazlık çözüm yöntemidir.

Arabuluculuk görüşmelerinde, tarafların birbirleri ile iletişim kurmaları ve bu iletişimin pekiştirilmesi suretiyle, birbirlerine ait menfaatleri ve ortak yönleri daha iyi anlamaları ve somut duruma göre işlerlik kazanabilecek değişik çözüm seçeneklerini genel bir çerçevede üretip, değerlendirmeleri sağlanır. Arabuluculuk sürecinin işleyişinde ve sonucun elde edilmesinde tümüyle taraflar egemendir.

Karşı tarafla aranızda hukuki bir uyuşmazlık çıktıktan sonra, mahkemede dava açmadan veya tahkime başvurmadan önce arabulucuya gidebileceğiniz gibi, mahkemede dava açtıktan sonra da arabulucuya gidebilirsiniz.

Bu doğrultuda, kurumsal arabuluculuk hizmeti veren sayılı kurumlardan birisi olan İNTES Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Merkezine başvurarak arabuluculuk başvuru dilekçesini doldurabilir ve intes@intes.org.tr adresine gönderebilirsiniz.

Dilekçenizin Merkezimize ulaşmasından itibaren en kısa süre içinde Merkezimizin Sekretaryası sizinle iletişime geçecektir. Size uyuşmazlığınızın niteliği de dikkate alınarak, Merkezimizce akredite edilmiş arabulucuların yer aldığı arabulucu listemizden bir arabulucu tavsiye edilecektir. Ayrıca siz de arabulucu listemizden seçim yapabilirsiniz.

Merkezimiz sizlere uyuşmazlığınızın arabuluculuk yoluyla çözümü konusunda Sekretarya hizmeti ve arabuluculuk görüşmelerinizi güvenilir ve rahat bir ortamda gerçekleştirebileceğiniz uluslararası standartlara sahip fiziki mekân imkânı sunacaktır…