İNTES ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı ortaklığı ile 03 Mart 2016  Perşembe günü İnşaat Sektöründeki Teftiş Faaliyetleri konulu Çözüm Arama Konferansı düzenledi.

Açılış konuşmalarının Yönetim Kurulu başkanı Celal Koloğlu ve İş teftiş Kurulu Başkan Yardımcısı Erol Güner tarafından gerçekleştirildi.

Konferansta konuşan Koloğlu, çalışma hayatının risklerini azaltmak gerektiğini ifade etti. Bu konuda müfettişlere önemli görevler düştüğünü dile getiren Koloğlu, birçok işletmede iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin uygulanmadığını kaydetti.

İş sağlığı ve güvenliğinin bir maliyet unsuru olarak görüldüğünün altını çizen Koloğlu, “Denetimler, iş kazalarının azaltılmasında iyi bir araçtır ama önemli olan önlemlerin sürekliliği ve eğitimdir” değerlendirmesinde bulundu.

Kayıt dışı istihdama da değinen Koloğlu, bu şekilde çalışanların sosyal haklardan mahrum kaldığına dikkati çekti. İşverenler açısından da bu durumun haksız rekabet yarattığını belirten Koloğlu, “Denetimler, yüzde 33 seviyelerinde olan kayıt dışı ekonomiyle mücadelede etkin bir araç” ifadesini kullandı.

Konferansta Erol Güner başkanlıkları tarafından gerçekleştirilen  çözüm odaklı ve önleyici teftişleri anlatarak “İş Teftişi Uygulamaları” konulu bir  sunum gerçekleştirdi.

Konferansın panel bölümünde ise İş Başmüfettişi Serkan Çetinceli “Yapı İşyerlerinde İSG Yönünden Teftiş Faaliyetleri”,  İş Başmüfettişi Osman Nejat Güneri “İnşaat Sektöründe İşin Yürütümü Yönünden Teftiş Faaliyetleri” konulu bir sunum gerçekleştirdi.