Çözüm Arama Konferansında Sulama projelerinde yaşanan sorunlar konuşuldu.
Koloğlu,  müteahhitlerin sulama taahhütlerine ilişkin yaşanan dövize bağlı malzeme fiyat artışlarından olumsuz etkilendiğini belirtti.
Bakan Eroğlu” Müteahhitlerimiz bizim rakiplerimiz değil, bizimle aynı hedefe koşan bir noktada aynı hedefe doğru ilerleyen ortaklarımız, Sizlerin problemlerinizi çözmek boynumuzun borcudur” dedi”

Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun yönlendirmesi ile sektör temsilcileri ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü yetkililerin bir araya geldiği Sulama Projelerinde Yaşanılan Sorunlar konulu Elli Birinci Çözüm Arama Konferansı 18 Kasım 2016 Cuma günü Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü Ankara Beşinci Bölge Sosyal Tesislerinde gerçekleşti. Bakanlık temsilcileri ve sektör mensupları kahvaltıda bir araya gelerek sektörün sorunlarını konuştular.

Sektör temsilcileri ihale edilen sulama projelerinde yaşadığı sorunları Bakan Eroğlu’na birebir aktarma imkânı buldular. Bakan Eroğlu, sektör temsilcilerinin aktardıkları sorunları dinledi ve soruları cevaplandırdı.

Konferans Prof. Dr. Veysel Eroğlu başkanlığında, Orman ve Su İşleri Bakanlığı Müsteşar Akif Özkaldı,  Devlet Su İşleri Genel Müdürü Murat Acu, Genel Müdür Yardımcıları Ergün Üzücek ve Mustafa Uzun’un katılımları ile gerçekleşti.

Konferansta Prof. Dr. Veysel Eroğlu, DSİ Genel Müdürü Murat Acu ve İNTES Yönetim Kurulu Başkanı Celal Koloğlu açılış konuşmaları yaptılar.

Açılışta konuşan Acu 2019 yılına kadar sulamada hamle yıllarının devam edileceğini, sulamaya açılan kanalların hızla arttığını açıkladı.

Vatandaşların sulama alanlarının aşama aşama genişleyeceğini göreceğini vurgulayan ve projelerde sektörün sorunlarını çözeceklerini ifade eden Acu, özellikle boru fiyatları ile ilgili sıkıntıların giderilmesi yönünde Bakanlık olarak döviz kurlarındaki artışa ilişkin sorunlara çözüm üretilmesi yönünde çalıştıklarını belirtti, “Başta Sayın Bakanımız olmak üzere yoğun çaba sarf ediliyor. Sonuçta hepimiz aynı taraftayız” dedi.

Konferansın açılışında konuşan İNTES Başkanı Koloğlu ise toplantıya katılımları için Bakan Eroğlu ile DSİ mensuplarına teşekkür ederek başladı. Küresel piyasalardaki hareketler nedeniyle döviz kurlarının öngörülemez bir şekilde arttığından söz eden Koloğlu, müteahhitlerin sulama taahhütlerine ilişkin yaşanan dövize bağlı malzeme fiyat artışlarından olumsuz etkilendiğini belirterek “Boru imalat taahhütlerinde dövize bağlı olarak meydana gelen artışlar adeta yıkıcı bir etki yarattı. Müdebbir tüccar olarak işverenlerimizin böyle bir fiyat artışını öngörmeleri maalesef mümkün değildir” dedi.
Bakanlığın konuya ilişkin çalışmalar yürüttüğünü aktaran Koloğlu, sektör olarak önerilerinin taahhüdünü yerine getiremeyecek durumda olan yükleniciler için ya fiyat farkı verilmesi ya da tasfiye hakkı uygulamasına gidilmesini önerdi.

Koloğlu, bugünün asıl sözcülerinin sektör temsilcileri olduğunu aktararak kendilerinin sorunları ifade edeceğini açıkladı ve sözlerini “Sendikamız ve Bakanlığımız arasında sağlam bir köprü kurulmuştur. Birlikte iş yapma arzumuz bu köprünün temellerini güçlendirmektedir. Elbette bu diyalogun artarak devam etmesini istiyoruz” diyerek tamamladı.

Bakan Eroğlu “Sulamalara büyük önem veriyoruz”
Orman ve Su İşleri Bakanı Prof. Dr. Eroğlu açılışta yaptığı konuşmada sektör olarak böyle bir toplantıda bir araya gelmekten memnuniyet duyduklarını söyledi.

Konferansta gerçekleştirilecek önerileri Bakanlar Kurulunda yapılacak sunumunda dile getirileceğini vurgulayan Bakan Eroğlu, Bakanlık bütçesi için beklenenden bir milyar TL fazla verildiğini, sulamalara büyük önem verdiklerini belirtti. Hedeflerinin 2019 yılına kadar sulamada hamle yılları ilan edildiğini kaydeden Eroğlu, bu kapsamda 1071 gölet ve sulaması, ayrıca günde 1000 gölet sulaması projelerinden kalanların 2019 yılı sonuna kadar bitirilmesinin hedeflendiğini açıkladı.

Sulama alanlarının 8 milyon hektara çıkarmak hedefleri olduğunu aktaran Eroğlu sorunları bildiğini ifade ederek “Sizlerden beklentimiz var. Müteahhitlerimiz bizim rakiplerimiz değil, bizimle aynı hedefe koşan bir noktada aynı hedefe doğru ilerleyen ortaklarımız, Sizlerin problemlerinizi çözmek boynumuzun borcudur” dedi.

Kamu yatırımlarını hızlandırarak piyasalardaki daralmayı telafi etmek istediklerini ve kamu yatırımlarının artan hızla devam edeceğini belirten Eroğlu “Özel sektörün önünü açıyoruz, her türlü teşvik var. Yeni teşvik paketleri açıklandı” diye konuştu.

Bakan Eroğlu, müteahhitlerin sulama işlerinde en büyük sıkıntısının dolar kurunun artmasından dolayı boru fiyatlarındaki artışlar olduğunu belirterek “Bu konuda daha önce İNTES’ten aldığımız teklifler vardı. Konuyu Bakanlar Kurulu’na götürdüm. Hatta Maliye Bakanlığını ikna ettik. Kamu İhale Kurulunu ikna ettik. Kanun gerektiğini söylediler. Kanun gerekince bunu başka şekilde çözelim şeklinde görüş ortaya çıktı. Biz de devam eden işlerde bunu çözelim, yeni fiyat yapalım diye arkadaşlara talimat verdik. Büyük ölçüde çözülüyor” dedi. Eroğlu, Fiyat Farkı ve Tasfiye Kararnamesi’nin çıkmasının şart olduğu düşüncesini de paylaştı.

Karşılıklı görüş alışverişi niteliğinde gerçekleşen toplantıda Bakan Eroğlu, kamu özel sektör ayırımı yapmaksızın,  sektör temsilcilerinin aktardıkları her hususun ülkemiz için önem arz ettiğini belirterek konuyu bürokratları ile değerlendireceğini, toplantı sonuçlarının Bakanlar Kurulu gündemine taşınacağını belirterek sözlerini şöyle tamamladı:
“ Bizden ziyade sizleri dinlemek için bu kahvaltı tertip edildi. Merak etmeyin Türkiye ekonomisi iyiye gidiyor. Bunca sıkıntıya rağmen iyiye gidiyor. Avrupa’da büyüme sıfıra yaklaştı, ama biz hala büyüyoruz, büyümeye de devam edeceğiz. Kamudaki yatırımlar artacak özel sektörde şu anda yurt dışından sermaye sahibi bir takım tesisleri kurmak için Türkiye’ye gelmeye başladı. Körfez sermayesinin teklifleri var. Sizler de bir takım projeleri getirirseniz sermaye bulmak çok daha kolay. Mühim olan daha çok iş yapmaktır. Biz büyük bir seferberlik başlattık, tabiat turizmi, doğa turizmi adıyla. Bunda büyük bir potansiyel var. Teşvikler var. Maksat sizlerin önünü açmaktır. Bu sıkıntıları böyle aşabiliriz diye düşünüyorum.”

Açılış konuşmalarının ardından sektör temsilcilerinin yaşadığı sorunlar aktarıldı.

İNTES üye firmalarının ve sektör temsilcilerinin İNTES’e toplantı öncesinde ilettikleri sorunlar,  toplantı sırasında aktardıkları konular ve Bakan Eroğlu’nun talimatları bir rapor haline getirilerek Bakanlığa sunuldu.

Söz konusu raporda sendikamıza üye firmaların inşaat sektörünün önde gelen kuruluşları olarak büyük projelere imza atmakta oldukları anlatıldı.  Kimi zaman ihale sonrasında yüklenici firmalar ile idareler arasında uygulamadan kaynaklı sorunlar yaşandığı, 2014 yılından itibaren İNTES’e iletilen bu sorunlar arasında Devlet Su işleri Genel Müdürlüğü tarafından ihale edilen bilhassa sulama taahhütlerine ilişkin konular yer almakta olduğu ifade edildi.

Sulama inşaatlarının başarı ile sürdürülebilmesi ve uzun vadede bu sorunun çözülebilmesi için, genel endekse bağlı fiyat farkı ile piyasadaki reel malzeme fiyat artışları arasındaki çok ciddi farklar fiili bir durum olarak kabul edilerek, Sözleşmeler bünyesinde konacak gerçekçi tedbirler ile bu farkların kapatılmasının gerekli olduğu aktarıldı. Raporda, bunun sağlanabilmesi ve her firmaya eşit muamele edilmesi açısından 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda bir geçici madde eklenmek suretiyle konuya çözüm getirilmesinin önemi ifade edildi.

Raporda bu kapsamda çeşitli cins ve özellikteki boru imalat taahhütlerinde dövize bağlı olarak boru fiyatlarında meydana gelen fiyat artışlarından dolayı yüklenici firmaların olumsuz etkilendiği, boru tedarikinde ve işin tamamlanmasında zorluklar yaşadıkları, yüklenicilerin taahhütlerini yerine getiremez duruma geldikleri vurgulandı.

Dövize dayalı girdiler nedeniyle boru fiyatlarındaki artışların öngörülen tüm verilerin üzerinde seyretmekte olduğu, müdebbir tüccar olarak iş yaşamında karar veren firmaların bu fiyat artışlarını öngörmelerinin mümkün olmadığı vurgulanan Raporda, sonradan ortaya çıkan işin süresinde tamamlanmasını imkânsız kılan bu sorunlar nedeniyle projelerin geçen sürede piyasa koşullarındaki dalgalanmalardan etkilenerek sözleşme şartlarının yükleniciler yönünden de aleyhte işlemesine neden olmakta olduğunun altı çizildi.

Raporda özellikle döviz cinsinden boru satın alınmasında yaşanan artışlar nedeniyle işin tamamlanması durumunda hemen faydaya dönüşecek, özellikle de çiftçilerce pompajla yapılan sulamalarda enerji tasarrufuna neden olacak, istihdam yaratacak ve gayri safi milli hasılaya artı değer sağlayacak işlerin fesih ve durma noktasına geldiği ve aynı şekilde onlarca firma iflas etme tehlikesi ile karşı karşıya bulunmakta olduğu da anlatıldı.

4734 Sayılı Kanun esas alınarak hazırlanan Fiyat Farkı Kararnamesi’nin ruhundan da anlaşılacağı üzere mücbir sebep hallerinde yükleniciye fiyat farkı verilmesinin esas olduğu anlatılarak yüklenicinin idare karşısında güçsüz kılınmaması gerektiği, sözleşmenin tarafları arasında eşitlik ilkesinin korunmasının önemine değinildi.

Açıklanan nedenlerle dolar artışına bağlı fiyat farkı verilmesi ve beraberinde tasfiye hakkının verilmesi hususlarında yapılacak çalışmaların müteahhitlerimizin mağduriyetlerini gidereceği de ifade edildi..