Salgın Hastalık Döneminde Hukuksal Açıdan Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği» konulu telekonferans, 29 Mayıs 2020 tarihinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Levent Akın’ın katılımı ile gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda Prof. Dr. Akın tarafından yapı işlerinde salgın hastalık döneminde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin hukuki boyutları hakkında bilgi verilmiştir ve katılımcıların soruları yanıtlanmıştır.

Prof. Dr.Akın işverenin gözetme borcu kapsamında Covid-19 riskini gidermeye yönelik adım atması gerektiğini, bu adımların atılmamasının, gözetme borcunun ihlali sayılacağından, iş ile uygun nedensellik bağı kurulduğunda, ona bağlanan sonuçların doğmasına yol açacağını açıklamıştır.

Tüm dünyayı etkiliyor olması ve halen bir çözüm üretilememesinin işverenin Covid-19’u kaçınılmazlık ya da mücbir sebep görerek hareketsiz kalmasına gerekçe olamayacağını belirten Prof. Dr. Akın, gözetme borcu yükümlülüğü ile işverenden, yapabileceği düzeyde kendine düşeni yapmasının bekleneceğini ifade etmiştir.

Akın, «Covid-19’un kaynağı konusunda yapılan bilimsel değerlendirmeler dikkate alındığında, Çin’den yayılan bu salgın hastalığın, Türkiye’de meslek hastalığı sayılması gerektiğini söyleyebilmek, bugünkü verilerle mümkün görünmemektedir. Anılan hastalık bir salgındır ve ülkemiz açısından mesleki kaynaklı olduğuna dair bir veri bulunmamaktadır. Dolayısıyla işverenin, meslek hastalığı sebebiyle gerek işçiye gerek SGK’ya karşı bir sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.» ifadelerini kullanmıştır.