KATILIMCI

 

PROF. DR. GÜLSEVİL ALPAGUT

7244 Sayılı Kanun’la Getirilen Düzenlemeler Ve İnşaat Sektöründe Uygulama Sorunları Covid 19 telekonferanslarının on dördüncüsü İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İş ve Sosyal Güvenlik Hukuku Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Gülsevil Alpagut’un katılımı ile 22 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda 7244 sayılı Kanun’la getirilen düzenlemeler ve Kanunun sektörümüz uygulamalarına etkileri hakkında bilgi vererek katılımcıların sorularını cevaplandırmıştır.

Prof Dr. Alpagut fesih yasağı döneminde iş yerlerinin kapanması durumunda işçi ve işverenin durumu, fesih yasağına rağmen fesih yapılmasının sonuçları, 17 Nisan 2020 tarihinden önce ihbar öneli verilerek fesih bildirimi yapılan ve bildirim süresi yasak dönemi içinde sona erenler için hangi uygulamalar yapılacağı, üç aylık fesih yasağı döneminde ikale yapılarak iş sözleşmesinin sonlandırılması hali, fesih yasağı döneminde deneme süresinde çalışan işçilerin durumu, fesih yasağı döneminde işçilerin iş sözleşmesini sonra erdirmesi hali, belirli süreli iş sözleşmelerine ilişkin uygulamaların nasıl gerçekleşeceği, iş sözleşmesinin bu dönemde fes edilebileceği durumlar anlatıldı.

Konferansta Prof. Dr. Alpagut yurt dışında iş üstlenen müteahhitlerin bu ülkelerde çalışan personel için fesih işlemi koşullarına ilişkin soruları da cevaplandırdı.

Prof. Dr. Alpagut ücretsiz uygulamasına ilişkin konulara da açıklık getirdi. 7244 sayılı yasa kapsamında işveren kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmadan doğrudan ücretsiz izin uygulamasına başvurması, işçinin ücretsiz izinde iken bir başka yerde çalışmasının sonuçları, ücretsiz izin uygulamasında eşitlik ilkesi değerlendirdiği konular arasında yer almıştır.