Katılımcı

Christian Berger

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu işbirliği ile düzenlediğimiz ‘COVID-19 Sonrası Türkiye-AB İktisadi ve Ticari İlişkileri” Webinarı, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Christian Berger’in teşrifleri ile 8 Haziran 2020 tarihinde gerçekleştirilmiştir.

Christian Berger Covid 19 sonrası Türkiye AB İlişkileri Değerlendirme Toplantı serilerinin ilkini İNTES ile gerçekleşmiştir.

İNTES Başkan Vekili Levent Kafkaslı’nın moderatörlüğünü yaptığı toplantının açılış konuşmaları İNTES Başkanı Celal Koloğlu,TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol ve Uluslararası İşverenler Örgütü Başkanı Erol Kiresepi tarafından yapılmıştır.

Toplantıya Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İş Sağlığı Ve Güvenliği Genel Müdürü Cafer Uzunkaya, Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Adem Ceylan, Dışişleri Bakanlığı Avrupa Birliği Başkanlığı Mali İşbirliği Ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, Avrupa Komisyonu Türkiye Delegasyonu Eğitim ve Öğretim Sektörü Yöneticisi Mustafa Balcı, İNTES Yüksek Danışma Kurulu Başkanı Sinan Tara, Yönetim Kurulu Başkan Vekili İlhan Adiloğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Merdan Hürmeydan, Türkiye YOL-İŞ Sendikası Genel Başkanı Ramazan Ağar, ASMÜD Yönetim Kurulu Başkanı Ayberk Özcan, TürkMMMB Genel Sekreteri Halil Agah katılım göstermiştir.

Büyükelçi Christian Berger, inşaatın dünyada olduğu gibi Türkiye ekonomisinin de omurgası olduğunu belirterek inşaat sektöründe son yıllarda görülen durgunlukta bütçe disiplini ve tasarruf politikaları gereğince kamu yatırım tahsislerinin azalmasının yol açtığına ilişkin görüşlerini paylaşmıştır.

Salgının özellikle inşaat sektörünü çok çeşitli kanallardan etkilediğini belirten Berger aynı zamanda tüm ekonomileri ve bireylerin gelirlerini derinden sarstığına ve küresel talep, tedarik zincirleri, istihdam, sanayi üretimi, emtia fiyatları, dış ticaret ve sermaye akımlarını doğrudan etkilediğine vurgu yapmıştır. Tüm bunlara rağmen dünyada normalleşme aşamasına girildiğine ilişkin düşüncelerini paylaşan Berger ancak bu ifadesinin hızlı bir iyileşme anlamına gelmeyeceğini söylemiştir.

Toplantının tam metni E-Kitaplar bölümünde web sitemizde yayımlanmıştır