176. Geleneksel Toplantı

İNTES’in Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. ev sahipliğinde düzenlediği 176. Geleneksel Toplantısı, 10 Ekim 2017 Salı akşamı JW Mariott Otel’de yapıldı. “Kalkınmada Yeni Dönem” konulu toplantının onur konuğu ve konuşmacısı Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan oldu.

İNTES Başkanı Celal Koloğlu, toplantının açılışında yaptığı konuşmasına Türkiye’nin önemli günler yaşadığını ancak hükümetin sağduyulu ve etkili dış politikalarıyla bu sürecin aşılacağına olan inancını vurgulayarak başladı ve “Türkiye güçlü bir ülkedir, milletimizin, birlik, beraberlik ve duyarlılığı ile güçlü olmaya devam edecektir.” dedi.

Ekonomideki gelişmeleri değerlendiren Koloğlu, Türkiye ekonomisinin 9 aylık süreçte oldukça iyi bir performans sergilediğini anlattı ve Türkiye’nin 2017’nin ilk 6 ayında %5,1 büyüdüğünü, bunun önemli fakat yeterli olmadığını, büyümenin sürdürülebilir olması gerektiğini ifade etti.

Koloğlu, sözlerine şöyle devam etti:” Hükümetimiz Orta Vadeli Programda; makro ekonomik istikrarın sağlanması, beşeri sermaye ve iş gücünün kalitesinin artırılması, yüksek katma değerli üretimin yaygınlaştırılması, iş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi, kamuda kurumsal kalitenin artırılmasını hedeflemiştir. Programın uygulanmasında tüm tarafların duyarlılıkla üzerine düşen görevleri yerine getireceğine inanıyoruz. İnşaat sektörü olarak biz de üzerimize düşen görevi yapacağız.”

Yurt içinde inşa edilen eserlerin kalkınmaya güç katmakta olduğunu belirten Koloğlu, inşaat sektörünün genel ekonomiden daha hızlı büyümesinde kamunun ulaştırma, enerji, tarımsal altyapı ve şehir hastaneleri gibi büyük ölçekli yatırımları ile özel sektör yatırımlarının etkin olduğunu söyledi. Başkan Koloğlu sözlerinin devamında, bahsi geçen bu eserlerin, işini sadece fen ve sanat kurallarına göre uygulayan müteahhitlerin yapmasının doğru olacağını, mesleğin itibarını zedeleyen firmaların iş üstlenmemesi gerektiğine ilişkin düşüncelerini paylaştı.

Başkan Koloğlu, kayıtlı istihdamın önemine ilişkin konuya da değindi ve “İNTES olarak sektörde nitelikli ve kayıtlı iş gücü istihdamının önemini her platformda vurguluyoruz.” İfadesini kullandı. Kayıtlı istihdamda %50’ler seviyesinden %30’lar seviyesine gerileme olduğunu ancak son dönemde yeniden artış eğilimi olması hususunda önlem alınması gerektiğini ifade etti. Koloğlu, sosyal yardımların, vergi ve prim aflarının kayıt dışı ekonomiyi olumsuz etkilediğini daha nitelikli, belgeli ve sendikalı işçi çalıştırmak ile bu sorunların üstesinden gelineceğini söyledi. Koloğlu konuşmasının devamında, yeni bir İş Yasası’na ihtiyaç olduğunu, asgari ücret kavramının yeniden gözden geçirilmesi gerektiğini ve istihdam teşvik sistemlerinin basitleşmesi ve uygulanabilir hale getirilmesi gerektiği yönündeki önerilerini de sıraladı.

Kamu projelerinin yatırıma dönüşmesinde ortaya çıkan sorunlar konusunda yeni bir bakış açısının gerekli olduğuna inandıklarını ifade eden Koloğlu, “Ancak artık kamu yatırımlarında bir öncelik sıralaması yapılmasına ihtiyaç olduğu bir gerçektir. “ dedi.

 

İnşaat sektörü sorunları

Koloğlu, kamu ihale mevzuatından kaynaklanan sorunlara da değinerek kamu ihale mevzuatı ile mega projelerin ihalesini ve yapımını sağlıklı bir şekilde yürütmenin mümkün olmadığını söyleyerek aşırı düşük teklifler konusunda şu ifadeleri kullandı: “En ucuz teklif, kamuya daha pahalıya mal olmaktadır. İhalelerdeki fiyatlara değil, işin bitimindeki fiyatlara odaklanmalıyız. Yalnızca fiyat odaklı bir bakış açısı ve aşırı düşük teklifler ile iş yapma kültürünün gelişmesi ülkemiz için ciddi bir tehlikedir. Aşırı düşük tekliflerle alınan bir ihalede, yapı güvenliğinden ve kaliteden söz edilemez. Ayrıca düşük fiyatlı yapım işlerinde insan hayatı hiçe sayılıyor, iş sağlığı ve güvenliği göz ardı ediliyor.”

Koloğlu, son olarak sektör mensuplarının son dönemde yaşadıkları inşaat malzeme fiyatlarındaki artış konusuna değindi. Malzeme fiyatlarındaki artışa en önemli örnek olarak demir ve çimentodaki artışların büyük sıkıntılara neden olduğunu belirtti.  İnşaat sektöründe ana girdilerin ağırlıklı ortalaması ile fiyat farkının düzenlenmesine ilişkin önerilerini paylaşan Koloğlu, “İşlerin tasfiye edilmesi, devletimize zaman ve maliyet kaybı yaşatacaktır. Zor duruma düşen firmalarımız birçok sektörde soruna neden olmaktadır.” dedi.

Levent Kafkaslı “ İnşaat sektörü büyümeye devam edecek”

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş. Genel Müdürü ve İNTES Yönetim Kurulu Başkan Vekili Levent Kafkaslı da toplantıda konuklara hitap etti. Kafkaslı, ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmesinin ardından Tekfen İnşaat olarak sektöre yaptıkları katkıları anlattı.

Türkiye’de son yıllarda, özellikle ekonomik olarak çok yol kat edildiğini, ülke ekonomisinin yakaladığı bu büyüme hikâyesinde en önemli katkı ve hizmetin Türk inşaat sektörü temsilcileri tarafından sağlandığını söyleyen Kafkaslı, bu başarıların jeopolitik risklere rağmen elde edildiğini belirterek, “Türkiye, etrafın, bu büyüme ve gücünü göstererek büyük bir ders olmaktadır.” dedi.

İnşaat sektöründe son yıllarda yaşanan büyüme trendinin ise karşılaşılan olumsuzlara rağmen 2018 yılında da artarak süreceğine inandıklarını aktararak bir ülkenin gelişmesinin ana eksenini oluşturan otoyollar, demir yolları, enerji üretim tesisleri, depolama ve iletim tesisleri gibi birçok alt ve üstyapı projelerinin ülkemizin genel kalkınma politikası içinde önemli bir yer aldığına da vurgu yaptı. Kafkaslı sözlerine, “Küresel piyasa koşullarına rağmen Türk müteahhitlik sektörünün yurt içinde ve yurt dışında elde ettiği başarılar, ülkemizin ve sektörümüzün itibarını artırarak ülke ekonomisinin büyümesi noktasında da diğer sektörlere örnek olacak niteliktedir.” ifadeleriyle sürdürdü.

Tekfen İnşaat ve Tesisat A.Ş.’nin faaliyetleri

Kafkaslı konuşmasının devamında, Tekfen İnşaat’ın çalışmalarına değindi. Yurt içinde 1956, yurt dışında 1977 yılından beri petrol, doğal gaz, petrokimya tesisleri, boru hatları, kara terminalleri, deniz terminalleri, deniz platformları, tank çiftlikleri, çok katlı binalar ve büyük spor kompleksleri gibi 350’nin üzerinde başarılı projeye imza attıklarını, bugün özellikle enerji ve üstyapılarda devam eden 18 projesi ile Türkiye’den Katar’a, Azerbaycan’dan Suudi Arabistan’a farklı iklim koşulları ve saat dilimlerini kapsayan coğrafyalarda iş üstlendiklerini anlattı.