İş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları önemli bir sorun teşkil etmektedir.

Ülkemizde inşaat sektörünün en büyük sorunu iş kazaları ve meslek hastalıkları olarak kendini göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü en çok iş kazası yaşayan sektörler arasındadır. Keza ölümlü iş kazalarında da yine sektör başta gelmektedir.

İş kazalarının manevi ve maddi boyutları büyüktür. Yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Avrupa müktesebatındaki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak 2003 ve 2004 yıllarında yayımlanan yönetmeliklerle ülkemiz çalışma hayatına kazandırılmıştır. Söz konusu mevzuatlar, 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güncellenmiştir.

Ülkemizin mevzuat açısından gerekli altyapısı bulunmaktadır. Ancak önemli olan iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak, bu politikaların bütüncül bir şekilde topluma bildirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü alanında toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır.

Sektörün ağır ve tehlikeli işlerin yoğun olduğu bir işkolu özelliğinde olması kazaların diğer işkollarına göre daha ağır ve acı sonuçlar doğurması sektörün bu konudaki imajını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü iş kazalarının gerçekleşme şekilleri özelinde yapılan araştırmalar, yaşanan ölümlerin %35 ila %45 arası değişen oranlarda yüksekten düşme kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu kazaların büyük bir kısmı çatı, kat kenarlarından, iskelelerden, asansör boşluğu ve yapıdaki diğer boşluklardan düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Yüksekte çalışmalardan yapılacak risk analizleriyle kazalardan korunmak mümkündür. İnsan hayatının emanet edildiği ekipmanın doğru olması kurulumlarının doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratma ve bu alanlara yönelik program ve politikalar geliştirme kritik önem sahiptir. İNTES bu sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini eklemiş, 16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla İNTES Başkanı Celal Koloğlu ile birlikte İnşaat Sektörü Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü imzalamıştır. Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla “Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyasının başlatılması” olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında yüksekte çalışma kaynaklı işlerde kazaların önlenebilmesi amacıyla inşaat sektörünün tüm taraflarına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ikinci 100 Günlük Eylem Planında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının hedefleri arasında Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası da yer almıştır. Kampanya kapsamında üç büyük ilde etkinlikler düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef İNTES’in Bakanlıkla imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Ülkemizde inşaat sektörünün en büyük sorunu iş kazaları ve meslek hastalıkları olarak kendini göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü en çok iş kazası yaşayan sektörler arasındadır. Keza ölümlü iş kazalarında da yine sektör başta gelmektedir.

İş kazalarının manevi ve maddi boyutları büyüktür. Yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Avrupa müktesebatındaki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak 2003 ve 2004 yıllarında yayımlanan yönetmeliklerle ülkemiz çalışma hayatına kazandırılmıştır. Söz konusu mevzuatlar, 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güncellenmiştir.

Ülkemizin mevzuat açısından gerekli altyapısı bulunmaktadır. Ancak önemli olan iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak, bu politikaların bütüncül bir şekilde topluma bildirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü alanında toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır.

Sektörün ağır ve tehlikeli işlerin yoğun olduğu bir işkolu özelliğinde olması kazaların diğer işkollarına göre daha ağır ve acı sonuçlar doğurması sektörün bu konudaki imajını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü iş kazalarının gerçekleşme şekilleri özelinde yapılan araştırmalar, yaşanan ölümlerin %35 ila %45 arası değişen oranlarda yüksekten düşme kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu kazaların büyük bir kısmı çatı, kat kenarlarından, iskelelerden, asansör boşluğu ve yapıdaki diğer boşluklardan düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Yüksekte çalışmalardan yapılacak risk analizleriyle kazalardan korunmak mümkündür. İnsan hayatının emanet edildiği ekipmanın doğru olması kurulumlarının doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratma ve bu alanlara yönelik program ve politikalar geliştirme kritik önem sahiptir. İNTES bu sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini eklemiş, 16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla İNTES Başkanı Celal Koloğlu ile birlikte İnşaat Sektörü Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü imzalamıştır. Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla “Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyasının başlatılması” olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında yüksekte çalışma kaynaklı işlerde kazaların önlenebilmesi amacıyla inşaat sektörünün tüm taraflarına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ikinci 100 Günlük Eylem Planında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hedefleri arasında Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası da yer almıştır. Kampanya kapsamında üç büyük ilde etkinlikler düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef İNTES’in Bakanlıkla imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilecektir.

İş sağlığı ve güvenliği kavramı son yıllarda üzerinde önemle durulan konulardan birisidir. Özellikle inşaat sektöründe yaşanan iş kazaları önemli bir sorun teşkil etmektedir.
Ülkemizde inşaat sektörünün en büyük sorunu iş kazaları ve meslek hastalıkları olarak kendini göstermektedir. Sosyal Güvenlik Kurumu istatistiklerine göre inşaat sektörü en çok iş kazası yaşayan sektörler arasındadır. Keza ölümlü iş kazalarında da yine sektör başta gelmektedir.

İş kazalarının manevi ve maddi boyutları büyüktür. Yaşanan iş kazalarının önlenebilmesi, kayıpların en aza indirilebilmesi ve sektördeki tüm tarafların bilinçlenmesini sağlamak amacıyla Avrupa Birliği uyum süreci çerçevesinde Avrupa müktesebatındaki iş sağlığı ve güvenliği mevzuatı, 4857 sayılı İş Kanunu’nun 78’inci maddesine dayanılarak 2003 ve 2004 yıllarında yayımlanan yönetmeliklerle ülkemiz çalışma hayatına kazandırılmıştır. Söz konusu mevzuatlar, 20.06.2012 tarihli 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında güncellenmiştir.

Ülkemizin mevzuat açısından gerekli altyapısı bulunmaktadır. Ancak önemli olan iş sağlığı ve güvenliği politikaları oluşturularak, bu politikaların bütüncül bir şekilde topluma bildirilmesidir. İş sağlığı ve güvenliği kültürü alanında toplumsal farkındalığın oluşturulmasıdır.

Sektörün ağır ve tehlikeli işlerin yoğun olduğu bir işkolu özelliğinde olması kazaların diğer işkollarına göre daha ağır ve acı sonuçlar doğurması sektörün bu konudaki imajını da olumsuz yönde etkilemektedir.

Sektörde geçmiş yıllarda meydana gelen ölümlü iş kazalarının gerçekleşme şekilleri özelinde yapılan araştırmalar, yaşanan ölümlerin %35 ila %45 arası değişen oranlarda yüksekten düşme kaynaklı gerçekleştiğini ortaya koymaktadır. Bu kazaların büyük bir kısmı çatı, kat kenarlarından, iskelelerden, asansör boşluğu ve yapıdaki diğer boşluklardan düşme şeklinde gerçekleşmektedir. Yüksekte çalışmalardan yapılacak risk analizleriyle kazalardan korunmak mümkündür. İnsan hayatının emanet edildiği ekipmanın doğru olması kurulumlarının doğru yapılması hayati önem taşımaktadır.

İş sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilendirme ve farkındalık yaratma ve bu alanlara yönelik program ve politikalar geliştirme kritik önem sahiptir. İNTES bu sorumluluklarının bilinciyle gerçekleştirdiği çalışmalara bir yenisini eklemiş, 16 Ocak 2019 tarihinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk’un katılımlarıyla İNTES Başkanı Celal Koloğlu ile birlikte İnşaat Sektörü Alanında İş Sağlığı ve Güvenliği Protokolü imzalamıştır. Protokolün ana faaliyetlerinden biri “Yapı sektöründe yüksekten düşme kaynaklı iş kazalarının ve bu kazalara bağlı kayıpların önlenmesi için standartlara uygun iş ekipmanı kullanımının yaygınlaştırılması ve yüksekte güvenli çalışma bilincinin oluşturulması amacıyla “Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyasının başlatılması” olarak belirlenmiştir. Kampanya kapsamında yüksekte çalışma kaynaklı işlerde kazaların önlenebilmesi amacıyla inşaat sektörünün tüm taraflarına yönelik birçok faaliyet gerçekleştirilecektir.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamış olduğu ikinci 100 Günlük Eylem Planında T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın hedefleri arasında Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası da yer almıştır. Kampanya kapsamında üç büyük ilde etkinlikler düzenlenerek iş sağlığı ve güvenliği kültürünün ülke çapında geliştirilmesi hedeflenmiştir. Bu hedef İNTES’in Bakanlıkla imzaladığı protokol kapsamında gerçekleştirilecektir.