Yüksekte Güvenli Çalış Kampanyası kapsamında yılda 2 defadan az olmamak üzere birer günlük bilgilendirme faaliyetleri (eğitim, seminer, toplantı vb.) yapılması, kampanya faaliyetlerinin inşaat sektörü ve kamuoyu ile paylaşılması için ortak çalışmalar yapılması (Kampanya kapsamında yapılan çalışmalar ve bilgilendirme dokümanlarının tarafların web siteleri aracılığı ile duyurulması, spot film, iş ekipmanları ve yüksekte güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili yayın ve dokümantasyon hazırlıkları vb.),

Kamu tarafından yapılan projelerde iş sağlığı ve güvenliği konusunda ilgili kamu kuruluşları ile ortak toplantılar düzenlenmesi, inşaat projelerinde iş sağlığı ve güvenliği önlemlerinin dikkate alınması için yapılması gerekenlerin belirlenmesi,

İnşaat sektöründe risk değerlendirme çalışmalarının sektör temsilcilerinin görüşleri alınarak geliştirilmesi ve sektöre yaygınlaştırılması, bu kapsamda İSGGM tarafından hazırlanmış dokümanların sektörde görev yapan iş güvenliği uzmanları ile gözden geçirilmesi ve sektörle paylaşılması,

İnşaat sektörüne yönelik iş sağlığı ve güvenliği mevzuat hazırlık çalışmalarında taraflar arasında etkin görüş alışverişinde bulunulması için İSGGM tarafından hazırlanan taslak dokümanların, hazırlık ve görüş alma aşamalarında İNTES’in ve üyesi firmaların iş güvenliği uzmanları ile birlikte değerlendirilmesi,

Protokol çalışmaları sırasında ortaya çıkacak ve taraflarca işbirliği yapılmasında yarar görülen iş sağlığı ve güvenliğini ilgilendiren diğer faaliyetlerin taraflarca yürütümüne yönelik her türlü ortak çalışmayı kapsar..