Lider Yapı Öğretmenleri Projesi

TREESP2.1.IQVETIII/P-03/10

 

YAŞAMA DOKUNAN ÖĞRETMENLERLE YARINI İNŞA EDİYORUZ.”

Hibe Programı

Sektörel Mükemmeliyet Merkezlerinin Kurulması yoluyla Mesleki ve Teknik Eğitimin Kalitesinin Arttırılması Operasyonu

Sözleşme Makamı

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Müdürlüğü

Projenin Operasyon Faydalanıcısı:
Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Fon sağlayıcı
Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu

Nitelikli işgücü eksikliği, endüstrideki tüm sektörlerin  temel sorunlardan biridir. Bu sektörlerin başında da inşaat sektörü gelmektedir.

İnşaat sektöründe nitelikli iş gücünü yetiştirecek, çalışanların performanslarını değerlendirecek ve artıracak kişiler ise eğitmenlerdir. Bu kapsamda İnşaat/Yapı öğretmenlerinin mesleki donanımlarını zenginleştirecek Lider Yapı Öğretmenleri projesi geliştirilmiştir.

 

Lider Yapı Öğretmenleri projesinin amacı;

 

YARININ GÜVENCESİ
İNŞAAT/YAPI BÖLÜMÜ ÖĞRETMENLERİ

İnşaat teknolojileri alanında görev yapan  meslek öğretmenlerinin niteliklerini artırmak  güncel teknoloji ile sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli iş gücüne katkıda bulunmaktır.

 

Bu projenin nihai faydalanıcıları kimler olacak?

Doğrudan hedef grup MEB bünyesindeki İnşaat/ Yapı bölümü meslek öğretmenleridir.

Projenin dolaylı yararlanıcıları da bulunmaktadır.

  • Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mesleki Yeterlilik Kurumu
  • Meslek Lisesi İnşaat teknolojileri öğrencileri

Hayat boyu eğitim çalışma yaşamının artık önemli bir düsturu haline gelmiştir. İnşaat sektörünün de bu düsturun bir parçası olması kaçınılmazdır. Zira insan ihtiyaçları çeşitlendikçe, nüfusun hem nicelik hem de demografik yapısı değiştikçe, hepsinden önemlisi dünyanın coğrafi koşulları farklılaştıkça gelecek için risk oluşturacaktır. Bu koşullar altında inşaat sektörü de kendisini değiştirmek ve geliştirmek zorundadır.

 

LİDER YAPI ÖĞRETMENLERİ İLE “DOĞRU”SUNU YAPIYORUZ.

Bu noktada değişime uyum sağlayacakların eğitilmesi gerekmektedir. Eğitim için de öncelikle uygulayıcıları eğiten ve bu uygulayıcıların mesleki yeterliliklerini değerlendiren eğitmenlerin yeni sisteme adapte olması sağlanmalıdır. Bir taraftan mesleki eğitimlerle çalışanların mesleki donanımlarına sağlanacak katkı, diğer taraftan da sektörde faaliyet gösterenlerin mesleki yeterliliklerinin değerlendirilerek istihdam edilmesi yaşamın tamamlayıcı parçası olan yapıların kaliteli, sağlıklı, güvenli  inşa edilmesini sağlayacaktır.

Bu kasamda; Sendikamızca Lider Yapı Öğretmenleri adlı proje geliştirilerek Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Avrupa Birliği ve Mali Yardımlar Müdürlüğü’ne sunulmuştur.

 

Projenin amacı:

Okullarda verilen mevcut eğitimlerin geliştirilerek, yeni teknolojiler ile sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek  düzeyde teknik öğretmen yetiştirilmesini sağlamaktır. Bu amaçtan hareketle 150 meslek İnşaat/yapı bölümü öğretmeninin mesleki gelişimlerini yeniliklere adapte etmek, donanımlarına katkı sağlamak amacıyla eğitim programları düzenlenmiştir.

İnşaat sektörü alanında yüzü aşkın alt mesleği barındırmaktadır. İNTES tarafından bugüne kadar 55 mesleğin standardı ve ulusal yeterliliği hazırlanmıştır. İNTES’in iktisadi kuruluşu Türkiye Mesleki Yeterlilik ve Belgelendirme Merkezi tarafından 19 meslekte belgelendirme faaliyeti yürütülmektedir.

Proje faaliyetleri içerisinde inşaat sektöründe önemli bir yer tutan ;  aşağıda sıralanan mesleklerde ihtiyaç analiz raporları çıkartılacaktır.

-ALÇI LEVHA UYGULAYICISI
-İNŞAAT BOYACISI
-İSKELE KURULUM ELEMANI,

İş başı eğitimlerini tamamlayan öğretmenler için bu mesleklere yeni teknoloji özel eğitim metaryeller ile proje  gerçekleştirilecektir.

Projemizle, AB Sürecinde önemli bir ihtiyaca cevap vermek adına, Türkiye’de inşaat sektöründe bugüne kadar ihtiyaç duyulan ‘Eğitim–İstihdam-İşgücü Piyasası’ üçgeni arasında güçlü ve verimli bağların kurulmasına katkıda bulunulması amaçlanmaktadır.

Projenin  Hedefleri

  • INTES, Sektörel Yetkinlik Geliştirme Merkezi kurulması
  • İş başı eğitimlerini tamamlayan öğretmenlerin, Alçı Levha Uygulayıcısı, İnşaat Boyacısı ve İskele Kurulum Elemanı alt dallarında yeni teknoloji özel öğretim materyalleri geliştirmelerini sağlamak
  • Sanayi okul iş birliği sayesinde iş birliği network platformu Kurulması
  • İnşaat/Yapı dalından mezun olacak öğrencilerin sektörün ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde eğitilmesi ve mezun olduktan sonra kendi iş kolundan istihdama katılması

 

Bu hedefin gerçekleştirilmesi için yola eğitim ihtiyaç analizi çalışmaları ile başlanacaktır. Bu kapsamda; Sendikamız üretici firmalar ve teknik öğretmenler ile ortaklaşa çalışmalar gerçekleştirecektir.

Üretici firmaların ve MEB’in eğitim ders notları incelenerek sektörün ihtiyaç duyduğu ve güncel eğitim programı  hazırlanacaktır.

 

YARININ GÜVENCESİ, İNŞAAT/YAPI BÖLÜMÜ MESLEK ÖĞRETMENLERİ

 

Projede eğitim düzenlenmesi hedeflenen Yapı Öğretmeni sayısı 150’dir.
Proje hedefinde yer alan 3 mesleğe ilişkin yapı öğretmenlerinde eşit dağılım olacaktır.

20 saat teorik ve 30 saat uygulama olmak üzere 50 saatlik eğitim 6 gün sürecek 4 gruba verilecektir.

Bu çalışmalar Ankara’da kurulacak olan İnşaat Yapı bölümü meslek öğretmenleri için INTES Sektörel Yetkinlik Geliştirme  Merkezi’nde yürütülecektir.

Projenin en önemli aşaması, projenin yaygınlaştırılması aşamasıdır. Proje ile Türk istihdam piyasasına katkı sağlayacak proje çıktılarını sürdürmek ve projenin etkisini diğer alanlara ve diğer sektörlere yaymak öngörülmektedir.

INTES