KATILIMCILAR
– İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Sayın Cafer Uzunkaya
– İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcısı Sayın Furkan Yıldız
– Genel Müdürlükten ilgili Daire Başkanı ve uzmanlar
Salgın Hastalık Döneminde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği
Telekonferans serilerinin dokuzuncusunda 22 Nisan 2020 tarihinde Salgın Hastalık Döneminde Yapı İşlerinde İş Sağlığı ve Güvenliği konusu değerlendirildi. Telekonferansımıza İSGGM Genel Müdürü Cafer Uzunkaya başkanlık yaptı. Uzunkaya ile birlikte İSGGM Genel Müdür Yardımcısı Furkan Yıldız COVİD 19 salgınını iş sağlığı ve güvenliği yönünden değerlendirdiler.
Telekonferansa SGGM Daire Başkanı Ergün Can ve İSGGM uzmanları Ahmet Esat Korkut, Alperen Fatih Dursun, Çiğdem Sarıkaya, Elif Atasoy Mert, Nurullah Taş ve Ömer Sert katılım gösterdi.
Farklı bir dönemden geçtiğimizi aktaran Uzunkaya İNTES gibi sektör paydaşlarıyla yürütülen istişarelerle bu günlerin atlatılacağını söyledi.
Uzunkaya çalışma hayatımızda hep birlikte alışkanlıklarımızı yeniden gözden geçireceğimiz bir süreç içinde olduğumuzu, sektörün zorluklarını da çok iyi bildiklerini, ancak özellikle zorluklarla çalışma alışkanlığı olan sektörün bu süreci de başarıyla atlatacağına olan inancını dile getirdi.
Sektörden gelen önerileri de ciddiyetle takip ettiklerini anlatan Uzunkaya İNTES tarafından önerilen COVİD 19 sürecinde şantiyelerde eğitim programları ve kontrol listelerinin hazırlanmasına yönelik Bakanlık ve İNTES tarafından oluşturulacak komisyon çalışmaları sonuçlarının önemli bir hizmet olacağına dair düşüncülerini paylaştı.
Toplantıyı takip eden üye firma temsilcilerine İçinde bulunduğumuz dönemde yaygın olan ve önümüzdeki günlerde de gündemde olacak uzaktan çalışmada da işverenin iş sağlığı ve güvenliği yükümlülükleri devam edeceği bilgisi verildi, yemekhanelerin ortak kullanım alanı olmasından hareketle tabldot yemek verilmesinden ziyade kumanya olarak dağıtılmasının daha uygun olacağı aktarıldı.
COVİD-19 şüphesi ile hastaneye sevk edilen personelle ilgili iş kazası meslek hastalığı bildirimi, şantiyede eğitimler, izolasyon, rehberlik ve teftiş süreçleri, sağlık raporları alım süreçleri değerlendirilen konular arasında yer aldı.