KATILIMCI
HAKAN ÖZTATAR
ADALET BAKANLIĞI HUKUK İŞLERİ GENEL MÜDÜRÜ

İNTES Telekonferans Seminerlerinin yedincisi Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürü Sayın Hakan Öztatar’ın katılımı ile 15 Nisan 2020 tarihinde gerçekleşti.

Öztatar, arabuluculuk başta olmak üzere COVİD-19 sürecinde hukuk işlerinin yürütümü ve alınan tedbirler konusunda bilgi verdi ve üyelerimizin sorularını yanıtladı. Öztatar, değişen dengelerle birlikte Yargı sisteminde Arabuluculuğun yerinin ne olacağına ilişkin görüşlerini paylaştı.

Yargıda işleyişin çok farklı süreçlere evrileceği, bu süreçte teknolojinin yargımıza her alanda hakim olacağını belirten Öztatar, bir ticari davanın 640 gün sürebildiğini, hızın çok önemli olduğu günümüzde arabuluculuğun bu düzenin ruhuna en uygun sistemlerden birisi olduğunu vurguladı.

Öztatar, günümüzde sağladığı olanaklar nedeniyle Arabuluculuk müessesine her geçen gün yönelimin artacağına ilişkin inancını paylaştı. COVİD 19 nedeniyle dava süreçlerinin askıya alındığını, bu anlamda Arabuluculuğun devreye girmesinin her anlamda çok önemli olduğunu ifade etti.

Öztatar,6325 sayılı Hukuk Uyuşmazlıklarında Arabuluculuk Kanunu’nun daha iyi noktalara varılması için değerlendirildiğini, bireylerin sorunlarını daha hızlı ve ekonomik çözmek adına sistemin hukuk alanında daha çok var olabilmesi için komisyon tarafından çalışmaların devam ettiğini söyledi.