Yabancı Ülke İş Kanunları

Yurtdışında çalışan Türk işçilerine uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi ve yaşanan sorunların çözümü amacıyla, Sendikamız sorunları takip etmekte ve çözüm önerileri getirmektedir.

Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 9. Hukuk Dairesi tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde alınan önemli bir karar ile (kararda açıklanan koşulların varlığı halinde) yurtdışında çalışan Türk işçilerine, çalışılan ülke hukukunun uygulanabileceği yönünde bir karar verilmiştir.

Takiben Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E.2022/9-873; K.2023/424 sayılı ve 10.05.2023 tarihli kararı ile de (kararda açıklanan koşulların varlığı halinde) yurtdışında çalışan Türk işçilerine çalışılan ülke hukukunun uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır.

Sendikamız bu kararlar çerçevesinde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü işbirliği ile yürüttüğü çalışma kapsamında,  üye firmalarımızın çalıştıkları ülkelerde uygulanan iş mevzuatlarının resmi çevirileri Bakanlık ve Bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’nca teyit edilerek uygulamalarda kullanılacak resmi metinler oluşturulmaktadır.

Bahse konu mevzuatların tercümeleri, çalışmalar tamamlandıkça Bakanlığın ( https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/hizli-erisim/yabanci-ulke-is-mevzuati) ve Sendikamızın web sayfalarına eklenmektedir.

Ülke kanunları, yurtdışına çalışmak amacıyla giden ya da gidecek olan vatandaşlarımızın, onları istihdam edecek yerli veya yabancı işverenlerin, uyuşmazlık halinde ülkemiz mahkemelerinin ve ihtiyaç duyan herkesin yararlanması için yayınlanmaktadır.

Sektörümüzün yoğun olarak çalıştığı ülkelerde geçerli İş Kanunlarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

 Çalışması Tamamlanan Kanunlar:

Çalışması Devam Eden Kanunlar

Bu bölümde yer alan ülke kanunlarının güncelliği ve çevirileri konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının incelemeleri henüz sonuçlanmamıştır. Kullanıcılara kolaylık sağlamak amacıyla paylaşılmaktadır.

Bu bölümde yer alan ülke kanunlarının güncelliğinin ve varsa çevirilerinin, kullanıcılar tarafından ayrıca değerlendirilmesi/araştırılması gerektiğini önemle hatırlatırız.