Yabancı Ülke İş Kanunları

 

Yurtdışında çalışan Türk işçilerine uygulanacak hukuk kurallarının belirlenmesi ve yaşanan sorunların çözümü amacıyla, Sendikamız sorunları takip etmekte ve çözüm önerileri getirmektedir.

Yargıtay’ın iş uyuşmazlıklarına bakmakla görevli 9. Hukuk Dairesi tarafından 24 Kasım 2020 tarihinde alınan çok önemli bir karar ile (kararda açıklanan koşulların varlığı halinde) yurtdışında çalışan Türk işçilerine, çalışılan ülke hukukunun uygulanabileceği yönünde bir karar verilmiştir.

Sendikamız tarafından kararı takiben Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü ile başlatılan ortak bir çalışmada, üye firmalarımızın çalıştıkları ülkelerde uygulanan iş mevzuatlarının resmi çevirileri Bakanlık ve Bakanlık aracılığı ile Dışişleri Bakanlığı’nca teyit edilerek uygulamalarda kullanılacak resmi metinler oluşturulmuştur.

Bahse konu mevzuatların tercümelerine ilişkin çalışmalar tamamlandıkça Bakanlığın ( https://www.csgb.gov.tr/digm/contents/hizli-erisim/yabanci-ulke-is-mevzuati) ve Sendikamızın web sayfalarından erişim mümkün olacaktır.

Ülke kanunları, yurtdışına çalışmak amacıyla giden ya da gidecek olan vatandaşlarımızın, onları istihdam edecek yerli veya yabancı işverenlerin, anlaşmazlık durumunda ülkemiz mahkemelerinin ve ihtiyaç duyan herkesin yararlanması için yayınlanmaktadır.

Sektörümüzün yoğun olarak çalıştıkları ülkelerde geçerli İş Kanunlarına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir.

Çalışması Tamamlanan Kanunlar: